Kapcsolat

Cím

7362 Vásárosdombó Rákóczi u. 19.

Pályázatok

GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2022-04294

„Vízvágó rendszer és mérőgép beszerzés a Rostás Kkt-nál”

A Rostás és Társa Gépgyártó Közkereseti Társaság a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság által meghirdetett „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” tárgyú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, melyet a Támogató döntésének értelmében 62 631 303 Ft összegű feltételesen vissza nem térítendő támogatásban részesített.

Projekt alapadatok:

Kedvezményezett neve: Rostás Kkt.

Projekt azonosítószáma: GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2022-04294

A fejlesztés tárgya, célja: A pályázat keretében a kedvezményezett termelési folyamataihoz kapcsolódó eszközbeszerzést valósít meg, illetve a projekt keretében 1 fő munkavállaló nyelvi képzésben részesül.

A szerződött támogatás összege: 62 631 303 Ft.

A projekt teljes költségvetése: 89 473 290 Ft

A támogatás intenzitása: 70 %

A projektmegvalósítás időszaka: 2021.11.24. - 2023.11.10.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

Célkitűzésünk, hogy az ipar különböző területein felmerülő problémákat, a megrendelői igényeknek megfelelően rövid határidővel, a lehető legmagasabb minőségi szinten tudjuk megoldani. Ehhez igyekszünk felhasználni minden olyan korszerű technikát, amely a szellemi termékeinket és gyártmányainkat versenyképessé teszi a piacon.

Ezen célkitűzéstől vezérelve az alábbi 2 eszközzel kívánjuk bővíteni eszközparkunkat.

  • - 5D vízvágó gép, mely egy nagynyomású vízsugárral képes különböző, bonyolult alakú alkatrészeket kivágni.
  • - Koordináta mérőgép beszerzésével a legyártott termékek mérési jegyzőkönyvvel való ellátása valósul meg, igazolva az elvárt műszaki paraméterek pontosságát, megfelelőségét.

Továbbá 1 fő nyelvi képzésben részesül a külföldi piaci lehetőségek felkutatásának előmozdítása céljából.


GINOP-1.2.8-20-2020-02384

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

Projekt alapadatok:

Kedvezményezett neve: Rostás és Társa Gépgyártó Közkereseti Társaság

Projekt címe: „Huzalszikra forgácsológép beszerzése”

Projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.8-20-2020-02384

Forrás megnevezése: ERFA

Projekt megvalósítási helyszíne: 7362 Vásárosdombó, Rákóczi u. 19., 31. hrsz

Projekt költségvetése: 14 894 914 Ft

Megítélt támogatás: 10 426 439 Ft

Támogatás mértéke: 70 %

Projekt fizikai befejezésének időpontja: 2021.11.10.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A pályázat keretében egy huzalos szikraforgácsoló szerszámgép beszerzése valósult meg, mely géppel eddig a vállalkozásunk még nem rendelkezett. Ennek köszönhetően képesek leszünk olyan alkatrészek gyártására, ami egyéb eljárással nem, vagy csak igen költségesen és időigényesen volt eddig megvalósítható. Eszközparkunk egy modern termelőeszközzel bővült, így termékeinek technikai színvonala és pontossága is egyértelműen javul, illetve a gyártási folyamatok is gazdaságosabbak lesznek a szikraforgácsoló gép beszerzésével. A hatékonyabb és jövedelmezőbb gyártási folyamatok új üzleti kapcsolatokat és megrendeléseket is eredményezhetnek, melyek révén termelőeszközeink kihasználtsága is növelhető, valamint javul a vállalkozásunk munkahelymegtartó képessége.

services

GINOP-5.2.4-19-2019-00081

Projekt alapadatok:

Kedvezményezett neve: Rostás és Társa Gépgyártó Közkereseti Társaság Kkt.

Projekt címe: „Gyakornok foglalkoztatása a Rostás Kkt-nál”

Projekt azonosítószáma: GINOP-5.2.4-19-2019-00081

Szerződött támogatás összege: 3 976 812 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében 1 fő gyakornok felvétele valósul meg gépi forgácsoló munkakörben 2019.11.06-tól. A gyakornok 25 év alatti, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat területi kirendeltségén, az Ifjúsági Garancia rendszerben regisztrált fiatal. Gyakornokunk magas minőségű munkavégzése érdekében, munkahelyének kialakításához beszerzésre kerül 1 db gépsatu IMG moduláris középre záró, 125-220 sintergrip pofákkal és ALU lapkával, 1 db gépsatu IMG 125 középső pofa dupla munkahelyes változathoz, valamint a munkagép minél hatékonyabb működéséhez szükséges pofa rögzítő elem. A gyakornok munkavégzéséhez szükséges szintén 1 db MHD finomkiesztergáló test (TRM 50/8 6_220) munkagép, patronkészlet és 1 db esztergetokmány, melyeket még a projekt keretén belül vásárolunk meg.

A gyakornok alkalmazása pozitív gazdasági hatásként jelenik meg a cég életében, mert feladatainak szakszerű ellátásával elősegíti a vállalkozás tevékenységének hatékonyságát, a cég kapacitása növekszik. Mindezek együttesen a cég árbevételének és eredményességének növekedését eredményezik.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 08. 05.

services

GINOP-2.1.8-17-2018-02358

Megmunkálóközpont és hegesztőgép beszerzés az eddigiekben nem gyártott termékek előállítása érdekében.

A Rostás Kkt. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretein belül meghirdetett GINOP-2.1.8-17 kódszámú, „A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” tárgyú felhívásra 2018. szeptember 19-én pályázatot nyújtott be.

A Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató a pályázatot 20.005.061 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A GINOP-2.1.8-17-2018-02358 azonosító számú, „Megmunkálóközpont és hegesztőgép beszerzés az eddigiekben nem gyártott termékek előállítása érdekében.” című pályázat nyerteseként a Rostás Kkt. összesen 20.005.061. Ft összegű támogatást fordított eszközbeszerzésre.

Projekt alapadatok:

Kedvezményezett neve: Rostás és Társa Gépgyártó Közkereseti Társaság

Projekt címe: „Megmunkálóközpont és hegesztőgép beszerzés az eddigiekben nem gyártott termékek előállítása érdekében.”

Projekt azonosítószáma: GINOP-2.1.8-17-2018-02358

Forrás megnevezése: ERFA

Projekt megvalósítási helyszíne: 7362 Vásárosdombó, Rákóczi u. 19., 31. hrsz

Projekt költségvetése: 40.010.124 Ft

Megítélt támogatás: 20.005.061 Ft

Támogatás mértéke: 50 %

Projekt megvalósítás időszaka: 2019.01.24. – 2019.07.22.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt megvalósításával bővült vállalkozásunk eszközparkja. A beszerzett 2 db eszköz révén nem pusztán a termelőgépek számossága növekedett, hanem egyúttal a cég technológiai színvonala is javult. A beszerzett megmunkálóközpont nagymértékben hozzájárul a termékpaletta bővítéséhez. Az új berendezés munkaasztala nagyobb, mint az eddigi berendezésekéi. Ezáltal lehetőségünk nyílik az eddigieknél nagyobb méretű munkadarabok megmunkálására. Ezen túl az új berendezés üzembe helyezését követően már az 5 tengelyes megmunkálásra is képesek leszünk, az eddigi 3 tengelyes megmunkálással szemben. Ennek köszönhetően pedig már nem pusztán csak nagyobb munkadarabok megmunkálására leszünk képesek, hanem az eddigieknél nagyobb bonyolultságú alkatrészek gyártását is el tudjuk vállalni. A szintén a projekt keretében beszerezett hegesztőberendezés műszaki jelentősége abban rejlik leginkább, hogy vállalkozásunk korábban nem rendelkezett olyan hegesztő berendezéssel, mellyel alumíniumot lehet hegeszteni. A beszerzést követően ez a műszaki probléma elhárult.

services